Podmínky ubytování

Neposkytujeme ubytování na dobu kratší než 2 noci.

Rezervace ubytování

Rezervace ubytování je platná až po potvrzení z naší strany, uzavření smlouvy o ubytování a připsání úhrady za ubytování na náš účet.

Úhrada ubytování

Přijímáme pouze bezhotovostní platby na základě vystavené faktury / zálohové faktury, přičemž jsou vždy platné ceny uvedené v námi předloženém návrhu smlouvy o ubytování.

Storno podmínky

V případě zrušení rezervace v době kratší než 5 dní před dohodnutým počátkem ubytování účtujeme stornopoplatek ve výši 100% ceny ubytování. Pokud je ubytování stornováno v době alespoň 5 dní před počátkem, stornopoplatek neúčtujeme.